E-Ticaret

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Maliyeti ve Gerekenler

Kendi işimde uzmanım, yeterince tecrübemi kazandım şirket sahibi olmak istiyorum, Fakat Şirket nasıl kurulur? Sermaye büyüklüğü ne kadar olmalı? Şirket tipini nasıl belirlerim? Türkiye’de şirket nasıl kurulur? Diyen girişimcilerden biriyseniz eğer hazırladığım Şirket Nasıl Kurulur? Şirket kurma maliyeti 2021 ve Şirket Kurmak için gerekenler nelerdir? Yazısı tam da sizlerin yol haritası çizmesine yardımcı olacak bir rehberdir. Bu rehberdeki adımları eksiksiz yaptığınız takdirde şirket kurma aşamalarınızı bilinçli ve eksiksiz bir şekilde tamamlamış olursunuz.

Limited ve anonim şirket diye ikiye ayrılır şirket türleri. Şirket nasıl kurulur makalemizde ise Limited ve anonim şirket nasıl kurulur bunları anlatacağım.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Türk ticaret kanunun belirlemiş olduğu bankacılık ve sigortacılık harici tüm sektörlerde hizmet verebilen ve ortaklarının sorumlulukları belirlemiş oldukları sermaye ile sınırlı olan “Limited Şirketler” en az 1 en çok 50 gerçek veya tüzel kişiler tarafınca ortak olarak kurulabilmektedir.

Limited Şirket Kurulum Aşamaları

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler;

Limited şirketlerin kuruluş sırasında resmi başvurularında bulunmadan önce hazırlamanız gereken belgeler bulunmaktadır. Belgeler şu şekildedir;

 1. Şirketin Ticaret Unvanı
 2. Şirketin bulunacağı adresin kira sözleşmesi veya tapusu
 3. Şirketin ortaklarının kimlik belgeleri, noter tasdikli suretleri ve sermaye payları
 4. Şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması
 5. Şirkette yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri
 6. Sözleşmenin Mersis Sistemine Kaydı

Yapılan şirket sözleşmesi mersis sitemine girilir. Daha sonra sistemden Mersis kayıt numarası, kurulacak şirketin bağlı olacağı vergi dairesi ve vergi numarası alınır. Şirket ortakları Ticaret Sicil Müdürlüğüne giderek kayıt numarasını ilgili birime iletirler. Sistemden alınan sözleşmeyi imzalayarak teslim alırlar.

Vergi Numarası

Sözleşme Mersis sisteminde onaylandıktan sonra şirket potansiyel vergi numarası alır. Bu vergi numarasını kullanarak banka hesabı açabilirsiniz.

Ticaret Siciline Kayıt

Şirketin ticaret sicili de onaylandıktan sonra artık kurulmuş sayılmaktadır. Tescil için götürmeniz gereken evraklar;

 1. Şirketin ticaret siciline kayıt edilmesini talep eden dilekçe
 2. Mersis kayıt numarası
 3. Ticaret Odası kayıt beyannamesi
 4. Yabancı ortaklı şirket ise şirket kuruluş bildirimi

 Sicil Tasdiknamesi

Şirket tescil edildikten sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ve tasdikli yasal defterleri ticaret sicili tarafından şirketteki yetkililere teslim edilmektedir. Limited şirket kuranların tutmaları gereken defterler,

 1. Defteri Kebir,
 2. Yevmiye Defteri,
 3. Envanter Defteri,
 4. Genel Kurul Karar Defteri,
 5. Ortaklar Pay Defteri

Gibi defterlerdir.

Vergi Dairesine Kayıt

Ticaret sicilini başarılı bir şekilde tescil edilen şirketin bağlı olmuş olduğu vergi dairesine aşağıdaki belgeler ile giderek kaydını yaptırması gerekmektedir.

 1. İşe başlama bildirimi
 2. Şirket adresine ait kira kontratı veya tapu
 3. Ticaret Sicil tescil belgesi
 4. Şirket temsilcisinin noter tasdikli imza sirküleri
 5. Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri
 6. Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri
 7. Vergi Dairesi Şirket Açılış Bildirim Formu
 8. Internet Vergi Dairesi Şifre Talep Formu
 9. E-tebligat formu

Yukarıdaki belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanıp vergi dairesine teslim edilmesinden bir kaç gün sonra vergi dairesindeki görevliler adresi belirtilen şirkete ziyarete giderek yoklama tutanağı tutarlar ve bu tutanağı şirkette yetkili kişilere imzalatırlar ve teslim edilir.

Sanayi Odasına Kayıt

Sanayi sektöründe hizmet veren firmaların ile ayrıca sanayi odasına kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi odasına kayıt olmak için gerekli belgeler;

 1. Sanayi Odası Başvuru Formu
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri

Belediyeden Ruhsat Alınması:

Şirket açtığınız faaliyet alanına bağlı olarak belediyeden iş yeri açma ruhsatı almalarını gerektirebilmektedir. Ruhsat almak için gerekli belgeler;

 1. Kira kontratı veya tapu
 2. Çevre ve Temizlik Vergisi ödeme dekontu
 3. Ticaret Sicil Kaydı
 4. Vergi levhası
 5. Ticaret Sicil Gazetesi

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurulumu Limited şirket kurulumuna oranla daha masraflı ve sabır gerektiren bir işlemdir. Pay ve kar oranları düzgün bir şekilde belirlenmesi ve gerekli yerlere bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süreç gittikçe uzayacaktır. Şirket faaliyet konusu ve sermayesinin büyüklüğüne göre anonim şirket kurmak sizin için daha avantajlı olabilir.

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler;

Anonim şirketi kurmak için resmi başvurularda bulunmadan önce şirketinize ortak edeceğiniz kişiler ile aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız;

 1. Şirketin Ticaret Unvanı
 2. Şirket adresinin bulunacağı yerin kira sözleşmesi veya tapusu
 3. Şirket sermayesinin sermaye oranı
 4. Şirkete ortak olacak kişilerin 2’şer ikametgah belgesi
 5. Şirket ortaklarının kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri ve 3’er adet vesikalık fotoğrafları
 6. Şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması
 7. Şirketin yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Mersis Sistemine Kaydı: 

Anonim şirket kuracak girişimcilerin hazırlayacağı ana sözleşmelerde bulunması gereken unsurlar;

 1. Şirketin ticaret Unvanı
 2. Şirketin faaliyet konusu
 3. Şirket sermayesi ve her payın değeri
 4. Pay sahiplerinin belirledikleri sermaye payları
 5. Genel kurul toplantı şartları
 6. Bildirim ve ilanların nasıl yapılacağı
 7. Şirketin mali yılı

Hazırlanan ana sözleşmede yer alan bilgiler Mersis sitemine girildikten sonra sistem otomatik olarak kayıt numarası vermektedir. Ortaklar bu numara ile notere giderek hazırlanan 5 adet sözleşmeyi imzalayıp teslim alırlar.

 Vergi Numarası

Ana sözleşme Mersis de onaylandıktan sonra şirkete vergi numarası verilmektedir.

Banka Hesabı

Vergi numarasını aldıktan sonra elinizdeki diğer evraklar ile bankaya giderek şirket adına banka hesabı açılır. Açılan hesaba şirket sermayesinin %25 aktarılır. Aktarıldıktan sonra bankanın vermiş olduğu tescil yazısı gerekli işlemler için Ticaret Sicil Memurluğuna götürülür.

Ticaret Siciline Kayıt

Şirketin ticaret sicili de onaylandıktan sonra artık kurulmuş sayılmaktadır. Tescil için götürmeniz gereken evraklar;

Ticaret Siciline Götürülmesi Gereken Evraklar; 

 1. Şirketin ticaret siciline kayıt edilmesini talep eden dilekçe
 2. Asıl sözleşmenin noter tasdikli 3 adet kopyası
 3. Ticaret Odası kayıt beyannamesi
 4. Temsile yetkili şirket müdürünün 2 adet imza sirküleri
 5. Şirketin kurucu hissedarlarının kimlik bilgilerin içeren form
 6. Sermayenin %25’inın bankada bloke edildiği gösteren banka yazısı
 7. Kuruluş tescil ve ilan bedellerinin ödendiğini gösteren makbuz

Sicil Tasdiknamesi

Ticaret sicili şirketi onayladıktan sonra şirket sahibine, tescil yazısı, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ve tasdikli yasal defterleri teslim edilmektedir. Ayrıca anonim şirket kuran girişimcilerin tutması gereken yasal defterler ise şöyledir,

 1. Defteri Kebir,
 2. Yevmiye Defteri,
 3. Envanter Defteri,
 4. Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 5. Ortaklar Pay Defteri,
 6. Damga Vergisi Defter

Gibi defterlerdir.

Vergi Dairesine Kayıt: 

Ticaret sicilinin belirlemiş olduğu vergi dairesine aşağıdaki belgeleri hazırlayarak vergi dairesine kayıt yaptırması gerekmektedir.

 1. Şirket temsilcisinin imza sirküleri
 2. Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu
 3. Ticaret Sicil tescil belgesi
 4. Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri
 5. Vergi Dairesi Şirket Açılış Bildirim Formu
 6. İnternet Vergi Dairesi Şifre Talep Formu

E-tebligat formu

Vergi dairesine teslim edilen belgelerin ardından birkaç gün içerisinde vergi dairesi çalışanları ilgili adresi ziyaret ederek yoklama tutanağı tutmaktadırlar. Tutanak sonrası şirket adına düzenlenen vergi levhası şirket yöneticilerine teslim edilmektedir.

Sanayi Odasına Kayıt: 

Eğer kuracağınız anonim şirket sanayi sektöründe hizmet verecekse sanayi odasına da kayıt gerçekleştirmelisiniz. Sanayi odasına kayıt için götürmeniz gereken belgeler;

 1. Sanayi Odası Başvuru Formu
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri

Belediyeden Ruhsat Alınması:

Anonim şirketinizin faaliyet alanına göre iş yeri açma ruhsatına ihtiyacınız olabilir. Ruhsat almak için gerekli olan belgeler;

 1. Kira kontratı veya tapu
 2. Çevre ve Temizlik Vergisi ödeme dekontu
 3. Ticaret Sicil Kaydı
 4. Vergi levhası
 5. Ticaret Sicil Gazetesi

Şirket Kurarken Gerekli Evraklar

 • Limited ve Anonim şirket kurarken hazırlamanız gereken evraklar aşağıdaki gibidir;
 • Şirket’e ortak olacak kişilerin ikamet bilgilerini bildiren belge
 • Şirket’e ortak olacak kişilerin kimlik fotokopileri
 • Ortakların 3 adet vesikalık fotoğrafı
 • Şirketin kurulacağı adresin kira sözleşmesi veya tapusu
 • Şirket unvanı
 • Şirket için sermaye miktarı ( Limited Şirket için en az 10.000TL, Anonim Şirket için en az 50.000 TL)
 • Ortakların sermaye pay ve oranları

Bu yazımda sizlere 2021 yılı için geçerli olan şirket kurma süreci, şirket kurmak için hangi belgeler gereklidir? Ne kadar zamanda şirket kurabilirim ve maliyeti nedir gibi çeşitli alt başlıklar halinde detaylı bilgiler verdim.

Şirketinizi Kurduktan sonra Kurumsal kimlik ve marka imajınızı güçlendirmek yeni müşteriler kazanmak için bir web sitesine ihtiyacınız vardır. halillacin.com.tr olarak sizlere en uygun fiyatlarla kurumsal web sitesi hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca şirketinize özel kurumsal mail ve e-posta çözümleri sunabiliriz. Bana ulaşmak için iletişim sayfamı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu